Honkalampi-säätiön tuottamat palvelut:

Asumispalvelut (Palveluasuminen, Tuettu asuminen)

KASKI työvalmennus -palvelut (Kuntouttava työtoiminta, Ura- ja Työnhakuvalmennus, Nuorten työpajatoiminta ja Etsivä nuorisotyö, Työhönvalmennuspalvelu,Toiminnalliset työ- ja toimintakyvyn arvioinnit) 

Tytäryhtiöiden tuottamat palvelut:

HLS-Fondo Oy  (Terapiat, Monimuototerapiat)

HLS-Avustajapalvelut Oy  SPESIO  (Henkilökohtainen apu, muut kotiinvietävät palvelut)

Juhta Oy  (Juhta- tuotteet ja henkilöstöpalvelut)

Kostamokoti (Huumekuntoutusta narkomaaneille ja vauvaperhekuntoutusta päihdeperheille)

Evantia Oy  (Kommunikaatio- ja terapiapalvelut)