Perheperustaisen kuntoutuksen kehittämiskeskus  

FONDOtalossa toimii Honkalampi-säätiön Perheperustaisen kuntoutuksen kehittämiskeskus. Tavoitteenamme on kehittää ja toteuttaa kasvatuksellisen kuntoutuksen toimintamalleja neurologisella, neuro-psykiatrisella ja sosiaalisen kehityksen alueella tukea tarvitsevien lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä ja ammattihenkilöstön tarpeisiin.

LAA-LA Laatua lasten varhaiskuntoutukseen.

Tuemme alle kouluikäisen lapsen kehitystä ja perheen kasvatuksellisia voimavaroja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa sekä edistämme vanhempien ja ammattihenkilöstön kasvatuksellista yhteistyötä.

AKIVA  A - Autismin kirjo, KI - Kielelliset vaikeudet, V - Valikoivan huomiokyvyn vaikeudet, A - Aspergerin oireyhtymä. 

Kehitämme ja toteutamme kasvatuksellisen kuntoutuksen toimintamalleja lasten ja nuorten kokonaisvaltaiseen tukemiseen perheen ja ammattihenkilöstön yhteistyönä.

SOSNEURO

Kehitämme ja sovellamme käytäntöön erilaisia menetelmiä nuorten elämänhallinnan tukemiseksi. Toimintojemme avulla nuori saa varmuutta omista mahdollisuuksistaan ja kyvyistään toimia itsenäisemmin ja rohkeammin.

Lisää tietoa toiminnastammewww.fondo.fi/perheperusteisen+kuntoutuksen+kehittamiskeskus

 

YHTEYSTIEDOT:

Yksikön vastaava Jaana Ylönen

jaana.ylonen@hl-s.fi

puh. 050 388 6612

Kauppakatu 23 A, 2.krs, Joensuu