Luova-keskus 

Toiminta on päättynyt vuoden 2017 loppussa.                        

Toimimme resurssikeskuksena erityisryhmiin kuuluville ja heidän omaisilleen sekä heidän kanssaan työskenteleville henkilöille. 

Luova toiminta kehittää kokonaispersoonallisuutta monin tavoin. Luova ilmaisu toimii kommunikoinnin ja itseilmaisun välineinä. Luovien menetelmien avulla voi vaihtoehtoisella tavalla tehdä itseään ymmärretyksi sekä oppia ymmärtämään omia tunteitaan ja ilmaisemaan niitä. 

Toteutamme toimintaa maakunnallisesti ja valtakunnallisesti. Yhteistyö ja verkostojen luominen ovat osa toimintatapaamme. Toteutamme erilaisia palveluja sekä välitämme eri taiteen alojen asiantuntijoita toimimaan ja konsultoimaan työyksikköönne.

Tarjoamamme palvelut: 

 • Koulutus
  - luovat menetelmät: kuvataide, musiikki, tanssi- ja liikeilmaisu, kädentaidot jne.
  - sosiaaliset taidot, seksuaalisuus
  - henkilöstön virkistäytyminen/jaksaminen
 • Taidepainotteiset leirit
 • Kurssit
 • Ryhmätoiminta
 • Luova tiedotuslehti
 • Yhteisötaidetapahtuma vuosittain

 

YHTEYSTIEDOT

Hankekoordinaattori Erkki Piironen

erkki.piironeni(at)hl-s.fi 

puh. 050 388 6615

Salpakatu 2A, 80100 Joensuu