Palvelut 

Honkalampi-säätiö toteuttaa laajaa kirjoa erilaisia asiakaslähtöisiä palveluita.

Tutustu palveluihimme  

Kehittämistoiminta

Toteutamme selvitys- ja tutkimushankkeita ja erilaisia pilotointeja ja kokeiluja sekä luomme palvelumalleja kiperiin tilanteisiin.

Kehittämistoiminta  

 

Ajankohtaista

- Blogi:

Koskaan ei ole myöhäistä oppia vuorovaikutuksen taitoja

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista määrittelee, että jokaisella on oikeus ilmaista itseään ja saada apua sekä tukea sosiaalisten kykyjen saavuttamiseksi. Nämä molemmat edellyttävät jonkinlaista kieltä; puhuttua, viitottua tai mitä tahansa ei-puhutun kielen muotoa.

RoboApu

RoboApu-projektissa luodaan erityistä tukea tarvitseville henkilöille, heidän läheisilleen ja sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille mahdollisuuksia tutustua robotteihin ja visioidaan käyttäjälähtöisesti ja käytännön kokeilujen kautta tulevaisuuden palveluasumista.